Jaargang 77
Nummer 4

Klik op de cover voor meer informatie over de artikelen.

Artikelen in deze uitgave:
  • Peter Mudde
    Daggekko’s op Réunion — invasieve exoten en beschermde endemen
  • Arthur Brouwer en Jaco Bruekers
    Succesvolle incubatie van een legsel van Testudo graeca ibera in een Nederlandse tuin
  • Bestuur Lacerta
    De Nieuwe Natuurwet

Meer vragen? Zie de verenigingsinformatie op deze site, of stuur een berichtje.

lac-uitgaven
Lacerta

Agenda

29-2-2020 11:00 Bestuursvergadering Lacerta (Skype)
6-3-2020 20:00 Xenopus-lezing Kris Slaets: Kameleons De Oliemeulen, Tilburg
28-3-2020 11:00 Bestuursvergadering Lacerta MEC
25-4-2020 11:00 Bestuursvergadering Lacerta

Dringend nodig:

Artikelen voor 'Lacerta'!

'Lacerta' is het verenigingsblad vóór, maar ook dóór leden. De laatste jaren is een sterke terugloop in het aanbod van kopij waar te nemen en inmiddels is de situatie zorgwekkend in die zin, dat wellicht geen zes uitgaven in een jaar kunnen worden uitgebracht.