Jaargang 79
Nummer 2
Artikelen in deze uitgave:
  • René Koller  Reiservaringen in de tropen: Amfibieën en reptielen in Suriname - deel 1: Inleiding en amfibieën
  • Peter de Visser  Pelophylax esculentus synklepton — het groene kikker-complex in de tuin
  • Bart Spanoghe  Zwarte Parelhagedissen

Opheffing Lacerta dreigt!

Al jaren worstelt Lacerta met een gebrek aan bestuursleden en nu enkele van de al jaren als bestuurslid werkzame leden hebben aangegeven deze werkzaamheden te willen beëindigen, wordt de toestand onhoudbaar. Tenzij zich voorafgaand aan de op 27 november 2021 te houden algemene ledenvergadering voldoende nieuwe bestuursleden melden zal de vereniging dan ook worden opgeheven.

Meer vragen? Zie de verenigingsinformatie op deze site, of stuur een berichtje.

lac-uitgaven
Lacerta

Agenda

Geen activiteiten op korte termijn.

Algemene Ledenvergadering 2021

Op 29 mei 2021 is de ALV (Algemene Ledenvergadering) gehouden. In verband met de Covid19-maatregelen gebeurde dit online, met gebruikmaking van Zoom. De (concept)notulen alsmede de sheets van de door Gerrit Hofstra na afllop van het formele gedeelte gehouden lezing over de ontwikkelingen in de wetgeving rond het houden van dieren, uiteraard vooral gericht op reptielen en amfibieën, kunnen hieronder gedownload worden.

Video's uit de tuin

1-3 Copulerende smaragdhagedissen in de tuin. Video's van Ruud Wolterman.

4 Kikkers voeren in de vijver. Ondanks dat deze dieren normaal gesproken erg schuw zijn, zijn ze langzamerhand zo gewend aan mensen, dat ze zelfs wormen uit de pincet accepteren. Video van Jur ter Borg.

 

Bewijs van legale verwerving voor levende dieren van in bijlage B genoemde diersoorten en vereiste bewijsstukken (2019/C 107/02)

Deze richtsnoeren van de Commissie hebben tot doel de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten te ondersteunen bij de uitvoering van de EU-verordeningen inzake de handel in wilde dier- en plantensoorten (1) in situaties waarin de legale verwerving of het binnenbrengen in de EU van levende specimens van de in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde diersoorten moet worden aangetoond aan de hand van bewijsstukken, opdat de lidstaten gelijkwaardige nor­ men toepassen voor documenten die worden aanvaard als bewijs van legale verwerving.