Jaargang 77
Nummer 5/6

Klik op de cover voor meer informatie over de artikelen.

Artikelen in deze uitgave:
  • René Koller
    Mauritius: een paradijs voor zeldzame dieren? Deel 1 Waargenomen reptielen tijdens een vakantiereis
  • Sergé Bogaerts
    In Memoriam Annie Zuiderwijk
  • Christian Westerheide
    Varanus gilleni Lucas & Frost, 1895 - Australische dwergen in opmars - Beschrijving van de verzorging en kweek

Vertraging bij het tijdschrift

Door ziekte binnen de redactie van Lacerta is er een vertraging ontstaan bij het uitbrengen van het tijdschrift. Het laatste nummer van 2019, een dubbelnummer, gaat in de laatste week van maart naar de drukker en zal medio april verschijnen, de eerste twee uitgaven van 2020 zullen dan met een tussenpoos van een maand verschijnen. Leden die pas vanaf 2020 lid zijn zullen ook de laatste uitgave van 2019 ontvangen.

Onze excuses voor deze vertraging.

Meer vragen? Zie de verenigingsinformatie op deze site, of stuur een berichtje.

lac-uitgaven
Lacerta

Agenda

27-6-2020 11:00 Bestuursvergadering Lacerta (Skype)

Dringend nodig:

Artikelen voor 'Lacerta'!

'Lacerta' is het verenigingsblad vóór, maar ook dóór leden. De laatste jaren is een sterke terugloop in het aanbod van kopij waar te nemen en inmiddels is de situatie zorgwekkend in die zin, dat wellicht geen zes uitgaven in een jaar kunnen worden uitgebracht.