Jaargang 80
Nummer 2

Bovenaan de pagina:
Speleomantes supramontis, Cala Gonone - zie Lacerta jaargang 75, nummer 6: Sardinië

Artikelen in deze uitgave:
  • David Broek, David Brouwer, Jos Hoekerswever, Alfred Kok en Remco Ploeg  Een herpetologische rondreis door Marokko: struinen door woestijnen, bergen en beken

Omslag:
Vipera monticola

lac-uitgaven

Meer vragen? Zie de verenigingsinformatie op deze site, of stuur een berichtje.

Lacerta

Agenda

Geen activiteiten op korte termijn.

Video's uit de tuin

1-3 Copulerende smaragdhagedissen in de tuin. Video's van Ruud Wolterman.

4 Kikkers voeren in de vijver. Ondanks dat deze dieren normaal gesproken erg schuw zijn, zijn ze langzamerhand zo gewend aan mensen, dat ze zelfs wormen uit de pincet accepteren. Video van Jur ter Borg.

 

Bewijs van legale verwerving voor levende dieren van in bijlage B genoemde diersoorten en vereiste bewijsstukken (2019/C 107/02)

Deze richtsnoeren van de Commissie hebben tot doel de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten te ondersteunen bij de uitvoering van de EU-verordeningen inzake de handel in wilde dier- en plantensoorten (1) in situaties waarin de legale verwerving of het binnenbrengen in de EU van levende specimens van de in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde diersoorten moet worden aangetoond aan de hand van bewijsstukken, opdat de lidstaten gelijkwaardige nor­ men toepassen voor documenten die worden aanvaard als bewijs van legale verwerving.