Jaargang 79
Nummer 3
Artikelen in deze uitgave:
  • Mai Arets  Blauwe keel bij de mannetjes van de Westelijke smaragdhagedis (Lacerta bilineata) — Ondersoort of ‘gewoon’ toeval?
  • J. ter Borg  Ook in Frankrijk houden ze van padden en kikkers
  • René Koller  Reiservaringen in de tropen — Waarnemingen aan Amfibieën en Reptielen in Suriname. Deel 2: Reptielen

Meer vragen? Zie de verenigingsinformatie op deze site, of stuur een berichtje.

lac-uitgaven
Lacerta

Agenda

Geen activiteiten op korte termijn.

Video's uit de tuin

1-3 Copulerende smaragdhagedissen in de tuin. Video's van Ruud Wolterman.

4 Kikkers voeren in de vijver. Ondanks dat deze dieren normaal gesproken erg schuw zijn, zijn ze langzamerhand zo gewend aan mensen, dat ze zelfs wormen uit de pincet accepteren. Video van Jur ter Borg.

 

Bewijs van legale verwerving voor levende dieren van in bijlage B genoemde diersoorten en vereiste bewijsstukken (2019/C 107/02)

Deze richtsnoeren van de Commissie hebben tot doel de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten te ondersteunen bij de uitvoering van de EU-verordeningen inzake de handel in wilde dier- en plantensoorten (1) in situaties waarin de legale verwerving of het binnenbrengen in de EU van levende specimens van de in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde diersoorten moet worden aangetoond aan de hand van bewijsstukken, opdat de lidstaten gelijkwaardige nor­ men toepassen voor documenten die worden aanvaard als bewijs van legale verwerving.