CITES-nieuws

Overzicht gewijzigde CITES appendices en annotaties n.a.v. CoP19 Korte toelichting CITES 0, I, II en III: wat is dat? CITES 0: Deze soort staat nog niet op de lijst. CITES bijlagen I, II en III Appendix I: In CITES Appendix I staan soorten die met uitsterven worden bedreigd en die door de internationale handel schade lijden of…

Read More