Aanmeldingsformulier Lacerta

Aanmeldingsformulier
Land *

Betaling Nederland

Automatische incasso
De betaling van de contributie voor het eerste jaar ad €30,00 geschiedt online via iDEAL of CreditCard. Automatische incasso geldt alleen voor de volgende jaren.
De kennismakingskorting ad €5 voor het eerste jaar is hierin verrekend.

Betaling België

Betaling Buitenland

  • Ik betaal via iDEAL of CreditCard de contributie voor het eerste jaar ad €30.
  • N.B. Zonder betaling wordt het formulier niet in behandeling genomen.
  • Bij problemen met online aanmelding/betaling: stuur een email naar ledenadministratie@lacerta.nl
  • Het lidmaatschap van Lacerta loopt per kalenderjaar. Bij aanmelding vóór 1 november gaat het lidmaatschap per begin van het jaar in en worden alle in dat jaar reeds verschenen tijdschriften nagezonden, bij aanmelding na 1 november gaat het lidmaatschap per 1 januari van het volgende jaar in.
  • Download het machtigingsformulier voor automatische incasso. Dit formulier drukt u af en stuurt het binnen twee weken ingevuld aan de ledenadministratie. Indien het machtigingsformulier niet binnen twee weken ontvangen is door de ledenadministratie, vervalt de korting en krijgt u, tenzij u het lidmaatschap heeft beëindigd vóór 1 november, een factuur toegezonden voor het volgende verenigingsjaar.

Ledenadministratie Lacerta
p/a Nieuwemeerdijk 253
1171 NP Badhoevedorp