Aanmeldingsformulier Lacerta

Aanmeldingsformulier
Land *

Betaling Nederland

De kennismakingskorting ad €5 voor het eerste jaar is hierin verrekend. Na inzending van het te downloaden machtigingsformulier (zie hieronder) krijgt u een korting van €2,50 voor volgende jaren. U krijgt na ontvangst hierover bericht.

Betaling België

Betaling Buitenland

  • Ik betaal via iDEAL of CreditCard de contributie voor het eerste jaar ad €30.
  • N.B. Zonder betaling wordt het formulier niet in behandeling genomen.
  • Bij problemen met online aanmelding/betaling: stuur een email naar ledenadministratie@lacerta.nl
  • Het lidmaatschap van Lacerta loopt per kalenderjaar. Bij aanmelding vóór 1 november gaat het lidmaatschap per begin van het jaar in en worden alle in dat jaar reeds verschenen tijdschriften nagezonden, bij aanmelding na 1 november gaat het lidmaatschap per 1 januari van het volgende jaar in.
  • Download het machtigingsformulier voor automatische incasso. Dit formulier drukt u af en stuurt het binnen twee weken ingevuld per post aan de ledenadministratie. Indien het machtigingsformulier niet binnen twee weken ontvangen is door de ledenadministratie, vervalt de korting en krijgt u, tenzij u het lidmaatschap heeft beëindigd vóór 1 november, een factuur toegezonden voor het volgende verenigingsjaar.

Ledenadministratie Lacerta
p/a Nieuwemeerdijk 253
1171 NP Badhoevedorp

Problemen bij online aanmelden of betalen?
Stuur dan een email aan ledenadministratie@lacerta.nl met uw gegevens en we nemen contact met u op.