Afmelden als lid van Lacerta

Afmeldingsformulier
Land *
meldt zich af als lid van Lacerta.

De afmelding gaat in per 1 januari van het volgend jaar, als deze wordt ontvangen vóór 1 november. Bij ontvangst tussen 1 november en 1 januari gaat de afmelding in per 1 januari van het jaar volgend op het komende jaar.

U ontvangt per email (indien geen emailadres bekend is per brief) een bevestiging van de verwerking van uw afmelding en de datum waarop uw lidmaatschap wordt beëindigd.