Anguis fragilis, de niet zo erg breekbare hazelworm

Gepubliceerd in jaargang 65, nummer 3 van Lacerta
Bauer, Lucas