De Vuursalamander

Gepubliceerd in jaargang 60, nummer 3 van Lacerta
Borg, Jur ter

Bij de voorplaat: De Vuursalamander, Salamandra salamandra