Chytridiomycose

Gepubliceerd in jaargang 67, nummer 1 van Lacerta
Werkgroep Dendrobatidae Nederland

Chytridiomycose - geen paniek... maar wel tijd om actie te ondernemen