Exoten in Florida

Gepubliceerd in jaargang 75, nummer 4/5 van Lacerta
Bruekers, Jaco

Exoten in Florida

lacerta75-4-152
Tekstfragment

‘Invasieve soorten’ is een veel landen een actueel thema. Door het vele reizen en handelsverkeer zijn veel dieren en planten op plaatsen terecht gekomen waar ze van oorsprong niet thuishoren. Andere soorten zijn bewust uitgezet om een bepaald doel te dienen. Sommige allochtone soorten vormen geen gevaar of hinder voor het milieu, andere zijn dat wel of kunnen dat worden. Zelfs in Nederland speelt dit thema al jaren, ook met betrekking tot reptielen en amfibieën (van Delft, 2012; 2013; van Delft et al., 2015; Kruyntjens & Biard, 1991; Bruekers & van der Keijlen,1997; Herder, 2007). In Florida, een van de zuidelijke staten van de USA, zijn eveneens veel dieren- en plantensoorten te vinden die er niet thuis horen, maar soms wel levensvatbare populaties hebben gevormd. Tijdens onze reis in en rondom de Everglades, zijn mijn vrouw Yvonne en ik op verschillende exoten gestuit. Naast vogels (o.a. spreeuwen en Turkse tortelduiven) en vissen (cichliden, hoogvinkarpers en veel Ancistrus-algeneters) zijn we ook op maar liefst zes soorten uitheemse herpetofauna gestuit. Bij elk van die zes soorten wordt in het kort stilgestaan.

Anolis sagrei
Anolis sagrei
English summary

Exotic species in exotic Florida

Numerous species of invasive animals and plants inhabit Florida. The author highlights five reptile (Anolis sagrei, Hemidactylus mabouia, Iguana iguana, Leiocephalus carinatus and Indotyphlops braminus) and one amphibian (Osteopilus septentrionalis) species he encountered during his visit to the Everglades. The observed animals and some of their habits are described. Some of these species are remarkable abundant, and are thus successful opportunists. Due to these observations the eastern boundaries of the distribution-map for the African house gecko (Hemidactylus mabouia) can be extended further inland. On Marco Island the local government takes action to eradicate Iguana iguana, by using traps.