Groeicurve voor een drietal Roodwangschildpadden (Trachemys scripta elegans)

Gepubliceerd in jaargang 66, nummer 5 van Lacerta
Borg, J. ter & I. Swart-Klaassen