Herpetologische natuurreis Israël 2016

Gepubliceerd in jaargang 75, nummer 4/5 van Lacerta
Frank, R. & M. Edelman

Herpetologische natuurreis Israël 2016

lacerta75-4-166
Tekstfragment

Vanwege onze interesse voor dat land en gemotiveerd door de publicatie van Bar & Haimovitch (2012) en de reisverslagen van Gert-Jan Verspui (www. gertjanverspui.com) ondernamen we in de periode van 11 tot 21 april 2016 een herpetologische reis naar Israël. De publicatie van de hiervoor genoemde schrijvers vermeldt 92 soorten amfibieën en reptielen. Behalve deze opvallende soortenrijkheid aan koudbloedigen zijn in Israel ook veel bijzondere vogel- en zoogdiersoorten te vinden evenals achttien soorten schorpioenen (Stockmann & Ythier, 2010).

Israël kent vier klimaatzones (binnen de bandbreedte van een mediterraan tot een woestijnklimaat). In de winter kan het nat en koud zijn (laagst gemeten temperatuur ooit -7ºC). In de zomer kan het heet worden. Rond de Dode Zee zijn temperaturen rond de 40-45ºC gebruikelijk.

Rekening houdend met de verspreiding van het grootste deel van de soorten over Israël hebben we de reis verdeeld over vijf bestemmingen (twee dagen per bestemming), van het meest noordelijke deel (de Golanhoogte en omgeving) via Midden-Israël tot het meest zuidelijke deel (Eilat en wijde periferie). Nadeel van slechts twee dagen per gebied is wel dat je er rekening mee moet houden dat je niet alle soorten kan vinden die daar voorkomen. Bij de gegeven soortenrijkheid is er echter altijd wel een trefkans om een soort in een specifieke regio te treffen.

Hieronder een beknopt overzicht per bestemming. We noemen de ‘highlights’ en verwijzen voor alle overige waargenomen dieren naar de tabel aan het eind van het artikel.

Chameleon chamaeleon
English summary

Herpetological trip to Israel in 2016

A combination of a long lasting wish to visit the Middle East and motivated by a book of Bar & Haimovitch (2012) we undertook a trip to Israel in the period April 11- 21 2016. The field guide mentions 92 reptile and amphibian species occurring in Israel. Besides that you can find a lot of other animals in Israel, amongst which specific birds, mammals and eighteen species of scorpions (Stockmann & Ythier, 2010). We had five accommodations (two days each) from the most northern part (the Golan Heights to the most southern part of Israel (Eilat). In the table you can see what kind of reptiles and scorpions we discovered in specific regions of Israel. We thank Aviad, Aviv and Ilian for their enthusiastic support and hospitality and Gert-Jan for his support to organize this trip.