Het buitenterrarium voor noord-mediterrane landschildpadden

Gepubliceerd in jaargang 75, nummer 3 van Lacerta
Hofstra, Gerrit

Het buitenterrarium voor noord-mediterrane landschildpadden

lacerta75-3-92
Tekstfragment

Dit artikel beschrijft de manier waarop ik een buitenterrarium voor mijn Griekse landschildpadden en mijn Breedrandschildpadden heb gebouwd en ingericht. Het is zeker geen absolute waarheid, veel meer een discussiestuk. Het beschreven terrarium is met name gebouwd voor Griekse landschildpadden (Testudo boettgeri), maar het is ook geschikt voor soorten met dezelfde eisen, zoals Breedrandschildpadden (Testudo marginata), de noordelijke (oostelijke) populatie van de Moorse landschildpad (Testudo graeca) en met wat extra zorg voor de winterperiode de vierteenschildpad (Agrionemys horsfieldi). Het buitenterrarium is zeker niet geschikt voor tropische soorten, waaronder ook de Afrikaanse populatie van de Moorse landschildpad. De vierteenschildpad komt uit een zeer extreem klimaat, dat betekent dat voor deze soort voor overwintering aanvullende voorzieningen nodig zijn.
Mijn buitenterrarium is ongeveer 4,5×9 meter. Hierin zitten zes Griekse landschildpadden en vier Breedrandschildpadden.

English summary

An outdoor-terrarium for north mediterranean tortoises

The layout and construction of an outdoor-terrarium, suitable for species like Hermann’s tortoise (Testudo boettgeri or T. hermanni boettgeri), Marginated tortoise (Testudo marginata), Spur-thighed tortoise (Testudo graeca) and to some extent the Russian tortoise (Agrionemys horsfieldii), is discussed.
Important issues are: the animals can’t escape, the enclosure should be dry enough, the micro-climate has to be warm enough and the animals have to be protected against potential predators like cats, rats, crows and so on.
Important for the location: The site should be suited for all its inhabitants, the site should be sunny, the site should be sheltered to some extent and a good draining is important.
The enclosure (4,5x9 m) is constructed with a standard modular concrete fence of 1 meter height, dug in for 60 cm. Inside there are two small and low, for the tortoises easy accessible greenhouses, for extra warmth during cool but sunny days. Inside the greenhouses are additional hiding places. In the enclosure there is some sloping and sheltered sunny areas are created, low bushes provide hiding places for the animals.
In this way the tortoises can be kept outside all year long. The animals will hibernate and are only brought inside when they wake up prematurely during a warm day early in the year. If their eggs can be found they will hatch without problems using an incubator, the eggs that can’t be found never hatch.