Het houden en verzorgen van de Koraal Schildcobra, Aspidelaps lubricus lubricus, en de Namibische Schildcobra, Aspidelaps lubricus cowlesi

Gepubliceerd in jaargang 66, nummer 1-3 van Lacerta
Schilperoord, Peter