Parthenogenese bij gekko’s

Gepubliceerd in jaargang 72, nummer 5/6 van Lacerta
Leeuwen, Jeroen van

Parthenogenese bij gekko’s — een interessant verschijnsel

Lepidodactylus lugubris
Lepidodactylus lugubris