11-5-2019 11:00

Algemene Ledenvergadering Lacerta

MEC Nieuwegein

We nodigen u hierbij uit voor de ALV op 11 mei in het MEC in Nieuwegein. We willen graag dat zoveel mogelijk mensen komen, maar we organiseren dit jaar geen extra activiteiten zoals lezingen, zoals we afgelopen jaren hebben gedaan. Het belang van de ALV als inspraakmoment staat voorop. Wij willen de ALV graag gebruiken om u bij te praten over de stand van zaken in de hobby en de vereniging, wat wij als bestuur en bestuursleden doen en over zaken waar wij ons zorgen over maken.
Met name de voorraad artikelen, of beter gezegd de afname hiervan, is een punt dat al jaren hoog op elke agenda van de bestuursvergaderingen staat. Waar wij vroeger genoeg artikelen klaar hadden liggen om meerdere maanden vooruit te kunnen, is het nu al zover dat er geen voorraad meer is na het volgende blad.

Het tweede, maar zeker niet het minste, punt dat we op de agenda hebben staan is ondersteuning van het bestuur om het team van nieuwe energie te voorzien, ook dat is dringend nodig.

Al met al is er genoeg om over te praten en om het bestuur met nieuwe energie het volgende jaar in te sturen. Daarvoor hebben wij de leden nodig. Kom dus alstublieft in groten getale en toon dat Lacerta nog steeds een vereniging is voor en door leden!

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen vorige ALV (21-04-2018)
 3. Jaarverslag secretariaat 2018
 4. Financieel verslag 2018 en begroting 2019
 5. Kascontrolecommissie over het financieel verslag
 6. (Her)verkiezingen bestuursleden
  – Statutair aftredend: Peter de Koning (herkiesbaar)
  – Statutair aftredend: John Smits (herkiesbaar)
  – Statutair aftredend: Gerrit Hofstra (herkiesbaar)
 7. Verkiezingen kascontrole commissie:
  Statutair aftredend: Fred Fleminks, kandidaat: ?
  Beleid Lacerta 2019
 8. Toekomstvisie Lacerta
 9. Ledenaantal
 10. Contributie
 11. Kwaliteit van:
  het tijdschrift Lacerta
  website
  belangenbehartiging SATO / PVH
  minimale welzijnsnormen
  Lacerta Bibliotheek

 12. Rondvraag
 13. Datum volgende ALV vergadering
 14. Sluiting
 15. 5-4-2019 20:00

  Xenopus-bijeenkomst

  Oliemeulen, Tilburg

  3-5-2019 20:00

  Xenopus: Convergente evolutie door Peter Mudde

  Oliemeulen, Tilburg

  7-6-2019 20:00

  Xenopus: Sigurd Haak

  Oliemeulen, Tilburg

  5-7-2019 20:00

  Xenopus: Schorpioenen door Jeroen Kooijman

  Oliemeulen, Tilburg

  Schorpioenen staan bekend als de giftige, gevaarlijke dieren uit
  menig film. Veel mensen beschouwen ze als levensgevaarlijke dieren
  die net als spinnen uit de weg geruimd moeten worden zodra je ze
  ziet. Dat schorpioenen nuttig zijn, een zeer bijzondere levenswijze
  hebben en extreem gevoelig zijn wordt helaas niet gezien. De lezing
  over schorpioenen laat zien hoe bijzonder deze dieren zijn, die
  ondanks hun soms hoge giftigheid toch zeer nuttig kunnen zijn voor
  de mens.”

  29-6-2019 11:00

  Bestuursvergadering

  MEC Nieuwegein

  14-9-2019 11:00

  Bestuursvergadering

  MEC Nieuwegein

  30-11-2019 11:00

  Bestuursvergadering

  MEC Nieuwegein

  25-5-2019 11:00

  Bestuursvergadering

  Skype

  26-10-2019 11:00

  Bestuursvergadering

  Skype

  7-7-2019 10:00

  LimBeurs

  Sportcentrum Karteria, Kluisbergstraat 21, 3290 Diest (België)

  24-7-2019

  Tilburgse Terrariumdagen

  Oliemeulen, Tilburg

  4-10-2019 20:00

  Xenopus: Anolissen door Peter Mudde

  Oliemeulen, Tilburg

  6-9-2019 20:00

  Xenopus: CITES & kweek van terrariumdieren

  De Oliemeulen, Tilburg

  1-11-2019 20:00

  Xenopus: Guido Sterkendries

  De Oliemeulen, Tilburg

  6-12-2019 20:00

  Xenopus: Madagasikara Kely (Klein Madagaskar), Sven Willemsens

  De Oliemeulen, Tilburg

  3-1-2020 20:00

  Xenopus: Nieuwjaarsbijeenkomst

  De Oliemeulen, Tilburg

  Hans Meulblok & Theo van Meegen: Kwakers en fluiters uit en thuis”
  Kikkers houden in een tropisch regenwoud terrarium, Hoe kunnen we kikkers goed samen houden, en kweken? Hoe moet het terrarium of de kweekbak er uitzien? Licht, vocht, tempratuur en voedseldieren. Tevens zal het ombouwen van een aquarium naar een riparium worden behandeld. Kikkers in hun habitat, natuur opnamen in de oerwouden van Suriname en Costa Rica. Bromelia’s en Tillandsia’s in het bos en in het terrarium.

  25-1-2020 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  MEC

  29-2-2020 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  (Skype)

  28-3-2020 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  MEC

  25-4-2020 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  27-6-2020 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  (Skype)

  19-9-2020 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  MEC

  31-10-2020 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  (Skype)

  28-11-2020 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  MEC

  19-12-2020 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  (Skype)

  7-2-2020 20:00

  Lezing van Wybo Zijlstra: Veldtrip Dominicaanse Republiek

  De Oliemeulen, Tilburg

  De lezing zal gaan over de veldtrip die Wybo samen met Bram Bak naar de Dominicaanse Republiek heeft gemaakt. Ze hebben daar voornamelijk gezocht naar anolissen. De Dominicaanse Republiek is rijk aan een groot aantal Anolissoorten. Naast anolissen heeft Wybo het ook over planten die ze daar hebben gezien.
  Het belooft een leerzame en vooral gezellige avond te worden.

  6-3-2020 20:00

  Xenopus-lezing Kris Slaets: Kameleons

  De Oliemeulen, Tilburg

  18-7-2020 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  Eikhold, Heerlen

  22-8-2020 10:00

  Excursie boomkikkers in de Brand

  Natuurgebied de Brand bij Udenhout

  Zaterdag 22 augustus geef Jeroen van Leeuwen een excursie in natuurgebied de Brand bij Udenhout (onderdeel van Natura200 gebied Loonse en Drunense Duinen). De Brand herbergt een grote populatie boomkikkers, waarvan zowel de jonge dieren die deze zomer uit het water zijn gekropen als de volwassen dieren momenteel goed te vinden zijn. We maken een rondwandeling in het gebied en gaan op zoek naar de leuke groene kwakers. Uiteraard zijn er ook veel andere leuke beestjes en plantjes te vinden, en is het gebied zelfs zonder boomkikkers een bezoekje waard!
  De excursie begint om 10 uur, en we vertrekken te voet vanaf de parkeerplaats tegenover Brasserie de Kat, Schoorstraat 38, Udenhout. Graag aanmelden via secretaris@lacerta.nl, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

  10-10-2020 13:00

  Algemene Ledenvergdering Lacerta

  MEC Nieuwegein