Evenementen


11-5-2019 11:00

Algemene Ledenvergadering Lacerta

MEC Nieuwegein

We nodigen u hierbij uit voor de ALV op 11 mei in het MEC in Nieuwegein. We willen graag dat zoveel mogelijk mensen komen, maar we organiseren dit jaar geen extra activiteiten zoals lezingen, zoals we afgelopen jaren hebben gedaan. Het belang van de ALV als inspraakmoment staat voorop. Wij willen de ALV graag gebruiken om u bij te praten over de stand van zaken in de hobby en de vereniging, wat wij als bestuur en bestuursleden doen en over zaken waar wij ons zorgen over maken.
Met name de voorraad artikelen, of beter gezegd de afname hiervan, is een punt dat al jaren hoog op elke agenda van de bestuursvergaderingen staat. Waar wij vroeger genoeg artikelen klaar hadden liggen om meerdere maanden vooruit te kunnen, is het nu al zover dat er geen voorraad meer is na het volgende blad.

Het tweede, maar zeker niet het minste, punt dat we op de agenda hebben staan is ondersteuning van het bestuur om het team van nieuwe energie te voorzien, ook dat is dringend nodig.

Al met al is er genoeg om over te praten en om het bestuur met nieuwe energie het volgende jaar in te sturen. Daarvoor hebben wij de leden nodig. Kom dus alstublieft in groten getale en toon dat Lacerta nog steeds een vereniging is voor en door leden!

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen vorige ALV (21-04-2018)
 3. Jaarverslag secretariaat 2018
 4. Financieel verslag 2018 en begroting 2019
 5. Kascontrolecommissie over het financieel verslag
 6. (Her)verkiezingen bestuursleden
  – Statutair aftredend: Peter de Koning (herkiesbaar)
  – Statutair aftredend: John Smits (herkiesbaar)
  – Statutair aftredend: Gerrit Hofstra (herkiesbaar)
 7. Verkiezingen kascontrole commissie:
  Statutair aftredend: Fred Fleminks, kandidaat: ?
  Beleid Lacerta 2019
 8. Toekomstvisie Lacerta
 9. Ledenaantal
 10. Contributie
 11. Kwaliteit van:
  het tijdschrift Lacerta
  website
  belangenbehartiging SATO / PVH
  minimale welzijnsnormen
  Lacerta Bibliotheek

 12. Rondvraag
 13. Datum volgende ALV vergadering
 14. Sluiting
 15. 5-4-2019 20:00

  Xenopus-bijeenkomst

  Oliemeulen, Tilburg

  3-5-2019 20:00

  Xenopus: Convergente evolutie door Peter Mudde

  Oliemeulen, Tilburg

  7-6-2019 20:00

  Xenopus: Sigurd Haak

  Oliemeulen, Tilburg

  5-7-2019 20:00

  Xenopus: Schorpioenen door Jeroen Kooijman

  Oliemeulen, Tilburg

  Schorpioenen staan bekend als de giftige, gevaarlijke dieren uit
  menig film. Veel mensen beschouwen ze als levensgevaarlijke dieren
  die net als spinnen uit de weg geruimd moeten worden zodra je ze
  ziet. Dat schorpioenen nuttig zijn, een zeer bijzondere levenswijze
  hebben en extreem gevoelig zijn wordt helaas niet gezien. De lezing
  over schorpioenen laat zien hoe bijzonder deze dieren zijn, die
  ondanks hun soms hoge giftigheid toch zeer nuttig kunnen zijn voor
  de mens.”

  29-6-2019 11:00

  Bestuursvergadering

  MEC Nieuwegein

  14-9-2019 11:00

  Bestuursvergadering

  MEC Nieuwegein

  30-11-2019 11:00

  Bestuursvergadering

  MEC Nieuwegein

  25-5-2019 11:00

  Bestuursvergadering

  Skype

  26-10-2019 11:00

  Bestuursvergadering

  Skype

  7-7-2019 10:00

  LimBeurs

  Sportcentrum Karteria, Kluisbergstraat 21, 3290 Diest (België)

  24-7-2019

  Tilburgse Terrariumdagen

  Oliemeulen, Tilburg

  4-10-2019 20:00

  Xenopus: Anolissen door Peter Mudde

  Oliemeulen, Tilburg

  6-9-2019 20:00

  Xenopus: CITES & kweek van terrariumdieren

  De Oliemeulen, Tilburg

  4-3-2022 20:00

  Xenopus – Guido Sterkendries: Colombia

  De Oliemeulen, Tilburg

  Jan van der Meulen: Colombia

  6-1-2023 19:00

  Terraristiek Contact

  De Oliemeulen, Tilburg

  4-11-2022 20:00

  De toekomst van Xenopus

  De Oliemeulen, Tilburg

  Graag zouden we op vrijdag 4 november met u van gedachten wisselen over de vraag of er nog toekomst is voor de vereniging Xenopus en, zo ja, in welke vorm. We zien alle vernieuwende ideeën met smart tegemoet .

  25-1-2020 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  MEC

  29-2-2020 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  (Skype)

  28-3-2020 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  MEC

  25-4-2020 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  26-6-2021 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  (Skype)

  29-5-2021 11:00

  Algemene Ledenvergadering

  Online via Zoom

  De ALV zal in verband met de Covid19-maatregelen online plaatsvinden. De stukken voor de vergadering zijn te vinden op de Verenigingspagina van deze website.

  24-4-2021 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  (Skype)

  27-3-2021 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  Skype

  27-2-2021 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  (Skype)

  16-12-2021 11:00

  Bestuursvergadering Lacerta

  Via MS Teams

  25-5-2024 12:30

  Algemene Ledenvergadering Lacerta

  De Oliemeulen, Tilburg

  1-9-2023 19:00

  Terraristiek Contact

  De Oliemeulen, Tilburg