Nieuws

profZwart

In memoriam Professor Peernel Zwart

Op 26 januari is ons Erelid Professor Zwart overleden.

Lange tijd was ‘Professor Zwart’ een begrip in onze vereniging. Als Hoogleraar van de ziekten van Bijzondere dieren was hij een bron van kennis over ziekten bij reptielen en amfibieën. De interesse in reptielen en amfibieën werd bij hem gewekt nadat hij zich in de bijzondere dieren ging specialiseren en veel in dierentuinen terecht kwam. Als een der eersten onderzocht hij ziekten bij reptielen, met name nierziekten, en werd daarmee een van de eerste specialisten op dat gebied ter wereld. Liefhebbers met een duidelijke boodschap en kennis van zaken konden bij hem meestal wel terecht voor vragen en advies. In de veterinaire wereld was hij een autoriteit, wat onder andere blijkt uit talloze publicaties en zijn bijdrage aan meerdere edities van een van de standaardstudieboeken in de diergeneeskunde: “Krankheiten der Heimtiere”.
In Lacerta publiceerde hij in 1972 en 1973 al een serie over ziekten van reptielen, met angstwekkende foto’s en voor een jonge terrariumhouder veel informatie die niet zo zeer hielpen bij het genezen, maar wel bij het voorkomen van ziekten. Daarna bleef Zwart zich inzetten voor het welzijn van exotische huisdieren en de kennis daarover, en vond Lacerta daarin als partner. Hij zette zich in allerlei gremia ook in voor reële houdbaarheidseisen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij - op 2 mei 1987 - tot erelid van de vereniging werd benoemd.

In 1990 ging Professor Zwart met emeritaat. Nog lang daarna hield hij zich bezig met het onderwerp en dat het welzijn van bijzondere dieren hem aan het hart ging mag wel blijken uit het ‘P. Zwart-fonds’ dat hij in het leven riep bij zijn Emeritaat. Een fonds ter stimulering van onderzoek naar ziekten bij exotische dieren.

Peter Mudde