NVHT

Herpetologie & terrariumkunde

Algemene richtlijnen

Verantwoord verzorgen

Het houden van reptielen is een prachtige hobby, maar er komen voor de houders wel een paar verantwoordelijkheden bij kijken. In de media verschijnen soms berichten over ontsnapte slangen, hagedissen of zelfs krokodillen. Dit soort berichten vormen geen goede reclame voor onze terrariumhobby. Vandaar dat de NVHT Lacerta daar aandacht aan besteedt en daarvoor ook uw aandacht vraagt.

Eigenaren

 • Ten eerste heeft elke verzorger van reptielen, amfibieën, spinnen of schorpioenen natuurlijk de verantwoordelijkheid die dieren optimaal te verzorgen en te huisvesten. Bedenk dat de dieren die u verzorgt voor de omgeving (terecht of onterecht) heel bedreigend kunnen overkomen en paniek kunnen veroorzaken als ze ontsnappen.
 • Houders van giftige dieren dienen gebruik te maken van afsluitbare terraria. Houd ook rekening met de geboorte van jonge dieren bij levendbarende soorten. Bij voorkeur staan die terraria in een afgesloten en “slangdichte” kamer. Ook moeten houders van giftige dieren nadenken over het in huis hebben van antisera. Voor meer informatie over het (veilig) houden van gifslangen verwijzen wij naar de site van de Doelgroep Gifslangen van Lacerta (DGL) http://www.dgl-gifslangen.nl/.
 • Een belangrijke verantwoordelijkheid is dus om ervoor te zorgen dat er geen dieren bij u ontsnappen en als het dan toch gebeurt om ervoor te zorgen dat de dieren in ieder geval niet het huis uit kunnen komen. Dit geldt in ieder geval voor houders van gevaarlijke dieren, maar ook voor mensen die een onschuldig kouseband- of korenslangetje houden. Ook die onschuldige dieren kunnen bij mensen schrikreacties veroorzaken. Mocht het toch een keer voorkomen, laat het dan weten aan de buren zodat ze, als ze een dier zien, in ieder geval weten of het dier gevaarlijk is of niet.

Vinders

Voor de vinders van reptielen of andere exotische spinnen of schorpioenen geldt één belangrijke hoofdregel: Elk reptiel of andere exotische diersoort waarvan je niet 100% zeker weet dat het ongevaarlijk is kan het beste altijd worden behandeld als ware het een gevaarlijk dier; dus zelf nooit oppakken!

Algemene regels voor het publiek zijn:

 • Probeer het dier niet te vangen.
 • Blijf op meer dan één meter afstand van het dier. Staat u onverhoopt te dicht in de buurt van bijv. een slang, blijf dan stilstaan en geef de slang de kans weg te kruipen.
 • Verjaag het dier niet, maar probeer het dier op afstand te volgen.
 • Laat één van de onderstaande instanties waarschuwen
 • Probeer het gevonden dier zo goed mogelijk te omschrijven, zodat de soort kan worden bepaald. Ideaal is als er foto’s worden gemaakt.
 • Laat het vangen over aan experts.
 • De meeste slangen zijn in de schemering actief. Loop niet met blote voeten waar slangen verwacht kunnen worden.
 • Laat kleding en schoeisel niet slingeren en controleer deze alvorens ze aan te trekken.

Instanties die gewaarschuwd kunnen worden:

 • De eigenaar (mits bekend)
 • De lokale politie (0900-8844 of 112 bij levensbedreigende situaties)
 • Dierenambulance