Tijdschrift

lac-uitgaven

Oude jaargangen en naaldbanden voor 'Lacerta'

Oudere jaargangen van het blad Lacerta zijn in beperkte mate nabestelbaar. Tevens zijn er naaldbanden beschikbaar, waarin het blad netjes en overzichtelijk kan worden opgeborgen.

Uitgavenarchief en Index artikelen

Op deze site staat een overzicht van alle tot op heden verschenen uitgaven van 'Lacerta', alsmede een index van alle verschenen artikelen. Momenteel zijn deze beide onderdelen nog in bewerking.

Door de NVHT Lacerta wordt een full color tijdschrift uitgegeven.

'Lacerta' is de officiële publicatie van de vereniging en verschijnt bij voldoende kopij zesmaal per jaar. In het blad, waarvan elke uitgave 36-44 pagina's telt, staan artikelen over het houden en kweken van amfibieën en reptielen in een terrarium, waarnemingen in de vrije natuur, boekbesprekingen en dierportretten. Ook de inrichting van terraria en de beplanting komen ruimschoots aan bod. 'Lacerta' bevat zowel wetenschappelijke herpetologische artikelen als praktische artikelen die gericht zijn op terrariumliefhebbers, van beginner tot gevorderde. Onder het menu 'Tijdschrift' op deze website vindt u een overzicht van de verschenen uitgaven met de daarin gepubliceerde artikelen. Indien de uitgaven meer dan vijf jaar oud zijn, kunt u de complete uitgave of het individuele artikel hier in pdf-formaat downloaden.

Voor auteurs is een beknopt overzicht met aanwijzingen voor het schrijven van artikelen opgenomen. Tevens is een checklist voor het schrijven van een artikel beschikbaar, als hulp bij het kiezen van de onderwerpen die in een artikel ter sprake kunnen komen.
Mits nog beschikbaar kunt u ook oudere gedrukte jaargangen bestellen, evenals naaldbanden om ze netjes in op te bergen.
Soms verschijnen dikkere nummers van Lacerta, zoals de dubbeldikke kameleonspecial in 2006 en de driedubbeldikke gifslangenspecial die als eerste uitgave van 2008 (jaargang 66) is uitgegeven. Uiteraard verschijnen in een jaar met een dergelijk speciaal nummer minder dan zes uitgaven, maar altijd wordt gestreefd naar een gemiddelde van 40 pagina's per twee maanden.

Artikelen voor Lacerta

Het tijdschrift van onze vereniging is inmiddels aan zijn 79e jaargang toe. De bedoeling van het blad is dat leden zo veel mogelijk ervaringen op het gebied van de terrariumhobby en waarnemingen in het wild met elkaar delen. De laatste tijd is de voorraad artikelen in snel tempo teruggelopen, wat de continuïteit van het blad in gevaar brengt. We streven naar zes uitgaven per jaar van minimaal 32 pagina's. Tot jaargang 75 is dat goed gelukt en lag de omvang van elk nummer zelfs op gemiddeld meer dan veertig pagina's. Door de stagnatie in de aanvoer van artikelen halen we dat nu niet meer, jaargang 76 bestond uit vier nummers van 36 pagina's en een dubbelnummer van 68 pagina's.

We willen dan ook een dringende oproep doen om artikelen voor het blad aan te leveren, zodat het een blad blijft voor en door Lacerta-leden (hoewel een artikel ook van niet-leden afkomstig mag zijn). Bent u niet zo'n schrijver, maar heeft u wel ervaringen die de moeite van het delen waard zijn? Omschrijf die dan kort en stuur ze ons (redactie@lacerta.nl), dan kunnen we gezamenlijk kijken hoe we er een volwaardig artikel van kunnen maken. Een ruwe opzet voor een artikel mag ook, dan bewandelen we dezelfde weg.

Help de frequentie, de periodiciteit en de omvang van het blad te continueren: SCHRIJF! De redactie, het bestuur, maar vooral ook alle Lacerta-leden zullen u dankbaar zijn.

Adverteren

Adverteren

Niet-commerciële advertenties van leden van Lacerta worden gratis op de website van Lacerta geplaatst, zie Vraag en Aanbod

Stuur mij informatie over de advertentiemogelijkheden in het blad 'Lacerta' en/of op de website van Lacerta.
Medium

schrijf.small-post-image

Voor het aanleveren van artikelen voor Lacerta bestaan weinig regels:

  • Lever foto's en andere afbeeldingen los van de tekst aan, dus niet ingevoegd in de tekst.
  • Voeg aan het eind van de tekst een lijst met afbeeldingen en bijschriften toe.
  • Gebruik zo min mogelijk opmaak.

Heeft u vragen over de manier van aanleveren, stuur dan even een mailtje naar de redactie.

Nee, beslist niet. De meeste liefhebbers hebben een grondige kennis over de dieren die zij verzorgen, meer dan de gemiddelde lezer. Toch hoor je vaak dat ze niet veel te melden hebben. Ook denken ze dat ze niet de capaciteiten hebben om iets op schrift te zetten. Dat blijkt in de praktijk allemaal wel mee te vallen. De mensen die ooit met schroom toch de stap hebben genomen, blijken uiteindelijk unaniem tevreden tot geestdriftig over het resultaat te zijn, en zijn vaak geneigd dat vaker te doen.
Sommige mensen blijken het schrijven uiteindelijk toch zelf prima te kunnen oplossen, anderen hebben wat meer begeleiding en ondersteuning van de redactie nodig om er een prachtig artikel van te maken. Daar is helemaal niets mis mee. De redactie staat altijd voor deze mensen klaar. En een artikel wordt pas geplaatst als de schrijver daarmee geheel tevreden is.
Een artikel hoeft ook helemaal niet vreselijk uitgebreid en compleet te zijn. Soms is een opvallende waarneming al voldoende om iets op schrift te stellen, waar de andere leden in geïnteresseerd zijn of die hun eigen bevindingen in een ander daglicht kunnen stellen.
Ook het beschrijven over hoe je een terrarium hebt gebouwd en de achtergrond van je keuzes daarbij, kunnen van onschatbare waarde zijn voor mensen die rond lopen met plannen voor een vergelijkbaar onderkomen. Zelfs ervaren terrariumhouders worden wel eens verrast door de ingenieuze oplossingen die andere leden aandragen voor problemen.
Uiteraard kun je artikel zo uitgebreid maken als je wilt. Sommige mensen laten zich in zo’n geval echter afschrikken, omdat ze bang zijn het overzicht te verliezen. Juist voor dit soort grotere, complexere artikelen is er een “Checklist voor het schrijven over de verzorging van dieren”. Daarin staat punt voor punt welke onderwerpen aan bod zouden kunnen komen. Met nadruk op kunnen, soms is niet alle informatie voorhanden, soms wordt er liever slechts een beperkt deel van de verzorging besproken. Allemaal geen punt. Uiteindelijk gaat het om de informatie die voor andere liefhebbers beschikbaar komt. Het is toegestaan om de krenten uit de pap te vissen.
Ook reisverslagen of herpetologische waarnemingen kunnen veel liefhebbers inspireren, enerzijds om ze te verleiden om zelf het besproken gebied te bezoeken, anderzijds omdat waarnemingen van dieren in de natuur uiterst belangrijk zijn voor houders van die dieren om hun eigen manier van verzorging te toetsen en eventueel bij te stellen. Onthoud ze die informatie niet. Ook voor dit soort artikelen is er een “Checklist voor reisverslagen en herpetologische waarnemingen in de natuur” beschikbaar. Ook hier geldt weer dat dit gebruikt kan worden als leidraad, maar dat het niet verplicht is alle rubrieken in te vullen. Maak er gerust je eigen verhaal van.
Tenslotte: de redactie ziet het als haar taak te zorgen dat er geen storende schrijffouten in de tekst staan, en vooral dat er geen rare blunders in staan die de goede naam van de schrijver te grabbel zouden gooien. Het resultaat moet een artikel zijn waar de schrijver trots op kan zijn en waar de leden informatie of motivatie uit kunnen halen.

De Redactie van Lacerta

Onderstaande checklists bieden wellicht een hulp bij het samenstellen van een compleet artikel:

Checklist reisverslagen en herpetologische waarnemingen
Checklist voor het schrijven van een artikel over het verzorgen van een bepaald dier