Werkgroepen

Werkgroep Xenopus, Tilburg

xenopus-tc

Xenopus is een algemene werkgroep van Lacerta welke zijn thuishonk heeft in de Oliemeulen, Reitsehoevestraat 30 te Tilburg. De leden van deze werkgroep hebben een groot assortiment reptielen en amfibieën in hun bezit, waardoor er een zeer brede kennis aanwezig is binnen Xenopus.

Wat doet Xenopus, en waar?

Elk kwartaal worden interessante lezingen gehouden. De ambiance leent zich bij uitstek om te kijken en te praten over de dieren waar we hobbymatig mee bezig zijn. De lezingen vinden namelijk plaats in het thuishonk. De Oliemeulen is een zogenaamde kleine dierentuin met een groot assortiment reptielen en amfibieën, die men voorafgaande aan de lezing of in de pauze kan bewonderen. Aan het einde van de lezing is er altijd nog een verloting waar leuke prijzen zijn te winnen.

Wie zijn er welkom?

Alle leden van Lacerta en andere belangstellenden hebben vrije toegang tot de lezingen.

Welke onderwerpen komen er zoal aan bod?

De lezingen zijn zeer divers van aard en kunnen gaan over reisverslagen naar exotische landen met dito flora en fauna, een speciale diergroep zoals gekko's, ervaringen van mensen thuis, ziekten bij dieren enz. enz.